Subsidie Energiebesparing Eigen Woning

Ga je in je huis of appartement maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de Subsidie Energiebesparing Eigen Woning van de Rijksoverheid aan. Met de subsidie stimuleert de overheid energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector. Je kunt subsidie van 15 september 2016 tot en met 31 december 2018 aanvragen (zolang er nog budget is). Deze regeling is gepubliceerd in de Staatscourant op 1 september 2016.

De subsidieregeling was erg populair en is het budget nu helaas uitgeput!
Op 2 januari 2018 stond op de website van de RVO (Rijksoverheid) het volgende vermeld:

‘Voor eigenaar-bewoners is het budget (2016-2018) inmiddels beschikt. Het heeft voor eigenaar-bewoners van een eigen huis geen zin meer om een subsidieaanvraag in te dienen. Tot 26 april 2017 zijn er voldoende aanvragen ontvangen om het beschikbare budget uit te geven.’

Totaal was er tot en met 31 december 2018 €60 miljoen beschikbaar voor deze regeling. Voor eigenaar-bewoners was er een totaal beschikbaar budget (2016-2018) van €44.275.000. Dit budget is vanaf 26 april 2017 volledig aangevraagd en inmiddels beschikt. Omdat het budget volledig is aangevraagd kunnen zij geen subsidie meer aanvragen. Voor Vereniging van Eigenaren (VvE) is er een apart subsidiebudget waar nog voldoende budget is. VvE’s kunnen dus nog steeds aanvragen indienen.

Voor wie?

Particuliere woning- en appartementseigenaren en Verenigingen van Eigenaren kunnen gebruik maken van de regeling. Op dit moment is er alleen nog budget voor VvE-ers!

Energiebesparende maatregelen en advies

De Subsidie Energiebesparing Eigen Woning ontvang je als je minimaal 2 energiebesparende maatregelen neemt. Daarnaast ontvang je subsidie als je advies van een isolatiespecialist inwint. Het gaat hier om €150 euro per aanvraag. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. Je kunt kiezen uit:

> Energiebesparende maatregelen

Je neemt 2 of meer energiebesparende maatregelen om subsidie te kunnen ontvangen. Je kunt kiezen uit isolatie van dak, gevel, spouwmuur, vloer/bodem en het aanbrengen van isolatieglas.

> Aanvullende maatregelen

Ga je een stap verder? Op aanvullende maatregelen zoals isolatiedeuren, isolatiekozijnen, een nieuw ventilatiesysteem ed. ontvang je extra subsidie. Zie pagina: aanvullende maatregelen (SEEW).

> Zeer energiezuinig pakket

Ga je nog een stap verder? Voldoen jouw energiebesparende en aanvullende energiebesparende maatregelen aan zwaardere eisen van bijv. isolatie? Wie zijn héle huis of gebouw voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus bovenop de subsidie. Het gaat om €4000 euro per aanvraag. Voor verenigingen van eigenaren geldt die bonus per appartement, zie: zeer energiezuinig pakket (SEEW).

Hoeveel subsidie?

Je kunt vooraf een indicatie van het premiebedrag krijgen door gebruik te maken van een rekentool van de Rijksoverheid. Deze is hier raad te plegen; rekentool. De rekentool is bedoelt ter informatie en kunnen niet als een aanvraag gebruikt worden. Je kunt de tool ook hier openen: www.rvo.nl/bereken-subsidie/

Extra voorwaarde: maximum premiebedrag

De overheid heeft een extra voorwaarde gesteld voor het ontvangen van de Subsidie Energiebesparing Eigen Woning (SEEW). Voor het indienen van aanvragen na 5 december 2016 geldt voor eigenaar-bewoners dat het totaal te ontvangen subsidiebedrag ten hoogste €20.000 euro is. Waarom? Zodat voorkomen kan worden dat relatief grote bedragen gaan naar woningeigenaren die een bijzonder grote woning intensief aanpakken. Houd hier dus rekening mee. Zie ook de bron (Staatscourant) hierover.

Budget 2018

Er is geen budget meer voor woning-eigenaren. Voor VvE-ers is er iets meer dan 3.5 miljoen euro over.

Aanvragen

Je kunt jouw aanvraag indienen via het eLoket van de RVO. Woningeigenaren dienen via deze pagina (DigiD nodig) een aanvraag in en VvE’ers via deze pagina (eHerkenning nodig). Particulieren loggen in met DigiD en ondernemers met eHerkenning.

Opdrachtgever

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Met de subsidie stimuleert het ministerie energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

Volgende stap?

Nu duidelijk is dat er een nieuwe isolatie subsidie is, vraag je je waarschijnlijk af wat de volgende stap is. Gezien je 2 soorten isolatie moet kopen (bijv. spouwisolatie en glasisolatie) is het belangrijk om in contact te komen met isolatiebedrijven en glaszetters om de prijzen te vergelijken. Met onze offerte service kun je in contact komen met specialisten die je graag verder helpen. Het inwinnen van advies en het opvragen van offertes is gratis (geen verplichtingen).

Begin met het aanvragen van 1) isolatie offertes en vervolgens 2) dubbelglas offertes. En vraag ondertussen 3) de subsidie aan via het e-Loket van de Rijksoverheid. Je voert de maatregelen pas uit nadat je de subsidieaanvraag hebt ingediend. De werkzaamheden moeten na het ontvangen van de beschikking (goedkeuring subsidie) binnen vier maanden uitgevoerd worden. Eigenaren die een stap verder gaan kunnen een extra subsidie krijgen voor isolerende kozijnen.

Wat kost woningisolatie met/zonder subsidie?

Vraag gratis offertes op bij isolatiespecialisten in jouw regio. En vergelijk het aanbod om een goed beeld van de mogelijkheden, het rendement en de jaarlijkse besparing op je energienota te krijgen. Offertes vergelijken is gratis en vrijblijvend.

Bron: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis en ook https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-45219.html